top of page

Diwylliant | Antur

Mae’r Hen Fecws wedi ei leoli ym Mhorthmadog, tref brysur, gyda harbwr brydferth ac ystod eang o siopau, atyniadau a rhai o olygfeydd mwyaf trawiadol y mae Cymru yn ei gynnig.

Gyda traethau agored a llydan, dyffrynoedd ac afonnydd wedi eu gosod ymysg cefndir godidog o’r mynyddoedd. I’r gogledd a’r gorllewin, maedyffryn llydan Aber Glaslyn, yn adnabyddus dros ben am ei bywyd gwyllt ac adar mudol. Bethbynnag eich diddordebau, mae wir popeth i’ch diddanu – o siopa, cerdded, dringo, trecio, golffio, pysgota, rheilffyrdd a diwylliant. mae’r Place for Adventure, Gogledd

Cymru: Beidio Mynydd Lawr Allt, y lein zip hiraf yn y byd, y trampoline danddaearol CYNTAF yn y byd yn (Bounce Below) yn Llechwedd, Blaenau Ffestiniog.

bottom of page