top of page
Gwely a Brecwast

Mae croeso cynnes yn eich aros yn y gwesty 4 seren unigryw yma.

 

Mae llawer o’r nodweddion pensaernïol traddodiadol wedi cael eu cadw gyda trawstiau noeth a gwaith cerrig sydd yn cael eu cyflawni’n berffaith gan addurniadau a dodrefn cyfoes. Mae’r steil yma wedi ei gario trwyodd i’n bistro adnabyddys sydd llawn cymeriad - yn ffres a llawn blas.

 

Porthmadog yw’r lle gorau i aros i ddarganfod yr hyfryd Parc Cenedlaethol Eryri a’r ardaloedd o’i hamgylch. Mae digonedd o weithgareddau i’w gwneud a gweld ta waeth eich bod llawn egni neu ddim. Gwna hyn yr Hen Fecws y lle perffaith i ymlacio a darganfod.

DOD O HYD I NI

Bwyta yn Yr Hen Fecws

Mae’r bwyty yn Yr Hen Fecws yn fan cynnes a deniadol, perffaith ar gyfer mwynhau pryd o fwyd ar gyfer unrhyw achlysur.

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad coginio, mae Prif Gogydd Ryan French, o’r ardal leol, wedi creu bwydlen hyfryd gan ddefnyddio cynnyrch leol , gyda dewis eang o winoedd.

Mae ein bwydlen arbennig ar gael i’r rhai sydd yn aros yn ogystal i’r rhai sydd ddim. Rydym yn argymell i chi archebu bwrdd o flaen llaw i beidio cael eich siomi.

 

I archebu bwrdd, galwch ni nawr ar

01766 514 625

ORIAU AGOR Y BWYTY

Llun - 6yh - 9yh

Mawrth - 6yh - 9yh

Mercher - 6yh - 9yh

Iau -  6yh - 9yh

Gwener -  6yh - 9yh

Sadwrn -  6yh - 9yh

Sul -  6yh - 9yh

bottom of page