top of page

BWYDLEN

 

Cliciwch ar y fwydlen briodol am fwy o wybodaeth

Os oes anghenion deiet arbennig, yna peidiwch oedi cyn cysylltu. Mae nifer o opsiwynau fegan ar gael gennym hefyd.

Mae prydau ar gael yn ein

bwyty 7 diwrnod yr wythnos

rhwng 6y.h -9y.h

bottom of page